Λεξικό

Τελευταία παρατηρείται, ειδικά στους νέους, σημαντική έλλειψη λεξιλογίου στην έκφραση του ατόμου είτε αυτό αφορά στον επαγγελματικό μας τομέα είτε γενικά στην συναναστροφή με το κοινωνικό σύνολο. Αυτό το λεξικό θα σας αποδείξει το πόσο πλούσια είναι η γλώσσα μας.

  Συνώνυμα του «ΜΑΛΑΚΑΣ»

  -Ψωλοβρόντης
  -Ψωλοβασανιστής /τρα
  -Ψωλοπαίχτης /τρα
  -Ψωλοκοπάνα
  -Ψωλομαέστρος
  -Πουλοχτύπης

  ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΟ-συνώνυμα

  -Ψωλαρπάχτρα
  -Ψωλαρμέχτρα
  -Ψωλοσφυρίχτρα
  -Ψωλογαργάρα
  -Ρουφοκαβλέτα
  -Πουλοπνίχτρα

  Γενικά περιγραφικά αρσενικού γένους

  -Κλεοπέος
  -Πουτσαμούμουλη
  -Μουνίκακας
  -Ξεμπουρδελιασμένος
  -Ξεκωλοτρυπιδιάρης
  -Τσουτσουνοπαιχτροηγήτορας
  -Κλεοπήδας
  -Κλέοπας
  -Γκογκοβιοτριχοψώλης
  -Τρομποβιόλης
  -Τρομπόπουτ.ας
  -Στραγκιστόπουστας
  -Τσουτσουνόμπεης
  -Πορδοτσολιάς
  -Καργιολόπουστας
  -Αρχέγκουλας (αρχίδας)
  -Γιάγκουλας

  Γενικά περιγραφικά θηλυκού γένους

  -Αρχιδοστραμπουλήχτρα
  -Τσιχλοπουτάνα
  -Αρχιδοξυρίστρα
  -Αρχιδοκουδουνίστρα
  -Κωλομαγουλοχωρίστρα
  -Παρθενομοδίστρα
  -Πριζοπαπαροκουνίστρα

  Ουδέτερα – επίθετα – προτάσεις

  -Σεξοπορνοδιαστροφικό τσιμπουκομαλακομπούκωμα
  -Κλεοπέο
  -Μουνίκακα
  -Ιόκαβλο (γιόκαβλο)
  -Πεομάζωμα
  -Αρχιδόπουτ.α
  -Γκογκόβια
  -Πουτσοφαρυγγίτιδα
  -Καβλοπυρετός
  -Ψωλοκεφαλαμυγδαλές

  Ουδέτερα πολλαπλής χρήσης

  -Σκατοκόφτης
  -Πορδοβούλωμα
  -Πορδόταπα
  -Κωλοβυθόμετρο
  -Παπαροζούμι
  -Σαρδελόπουτσα
  -Πουτανογέννημα;?>