Η ζωή είναι μαθηματικά

Η ζωή είναι μαθηματικά...
Με μαθηματικό τύπο ο Πέρελμαν απέδειξε ότι το σύμπαν μας προέχρεται από ένα σημείο. Και δεν είναι μόνο αυτό.... Βρες τον μαγικό αριθμό για να καταλάβεις ότι το 1983 είναι μία παγκόσμια σταθερά, ένας αριθμός που εκφράζει πολλές καταστάσεις...



;?>